UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61
projektni biro
projektni biro
projektni biro

BUREAU CUBE PARTNERS

BUREAU CUBE PARTNERS sprovodi kompletne usluge tokom čitavog procesa izgradnje objekata, počevši od postupka izbora i pribavljanja lokacija, preko izrade analiza isplativosti investicija, varijantnih biznis planova i simulacije očekivanih efekata investiranja, pripreme i izrade kompletne investiciono-tehničke dokumentacije, upravljanja projektima i sprovođenja projektantskog i stručnog nadzora tokom građenja objekata.

Prostorna i urbanistička planska dokumentacija

BUREAU CUBE PARTNERS za vas priprema, izrađuje, sprovodi i realizuje sve vrste dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, počev od planskih dokumenata, preko dokumenata za sprovođenje prostornih…

Detaljnije »

Lokacijski uslovi, Gradjevinske i Upotrebne dozvole

BUREAU CUBE PARTNERS za vaše potrebe realizuje sve zakonske aktivnosti koje obezbeđuju legitimitet vašoj investiciji u izgradnju objekata počev od pribavljanja Informacije o lokaciji, preko Lokacijskih uslova i Rešenja o građevins…

Detaljnije »

Arhitektonsko projektovanje i tehnička dokumentacija

BUREAU CUBE PARTNERS za vas izrađuje sve vrste tehničke dokumentacije i to Studije opravdanosti, Generalne projekte (GNP), Idejna rešenja (IDR), Idejne projekte (IDP), Projekte za građevinsku dozvolu (PGD), Projekte za izvođenje (…

Detaljnije »

Priprema investicionog ciklusa

BUREAU CUBE PARTNERS nudi ekpertske usluge koje uključuju sagldavanje i implementaciju formalno-pravnih, tehničko-tehnoloških i ekonomsko-finansijskih aspekata investicije, pri čemu, integrisan sistem …

Detaljnije »
Reference
Stručni tim

DIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE

Godina rođenja: 1976, Kruševac, Srbija

Osnivač, partner i direktor BUREAU CUBE PARTNERS

Član Inženjerske komore Srbije

(više…)

DIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE

Godina rođenja: 1976, Kruševac, Srbija

Osnivač i partner u BUREAU CUBE PARTNERS

Član Inženjerske komore Srbije

(više…)

DIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE

Godina rođenja: 1986, Kruševac, Srbija

Zaposlena u BUREAU CUBE PARTNERS

Član Inženjerske komore Srbije

(više…)

DIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE

Godina rođenja: 1986, Požega, Srbija

Zaposlena u BUREAU CUBE PARTNERS

Član Inženjerske komore Srbije

(više…)