UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Studijske analize

Studijska analiza ispunjenosti kriterijuma za izgradnju visokog objekta u okviru kompleksa TEHNICOM u Beogradu
Studijska analiza ispunjenosti kriterijuma za izgradnju visokog objekta u okviru kompleksa SKYLINE u Beogradu
Studijska analiza ispunjenosti kriterijuma za izgradnju visokog objekta u okviru kompleksa HOLDING GAJ u Beogradu
Studijska analiza ispunjenosti kriterijuma za izgradnju visokog objekta u okviru kompleksa WELLPORT u Beogradu
Studijska analiza ispunjenosti kriterijuma za izgradnju visokog objekta na lokaciji u Bloku 13 u okviru kompleksa BWF - BEOGRAD NA VODI, GO Savski venac u Beogradu
Studijska analiza ispunjenosti kriterijuma za izgradnju visokog objekta u okviru kompleksa VOŽDOVE KAPIJE u Beogradu
Studijska analiza ispunjenosti kriterijuma za izgradnju visokog objekta u okviru kompleksa WEST 65 u Beogradu
Studijska analiza ispunjenosti kriterijuma za izgradnju visokih objekata u okviru kompleksa AIRPORT CITY u Beogradu