UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Stručni i projektantski nadzor

Stručni nadzor na rekonstrukciji OBJEKTA NACIONALNE AKADEMIJE ZA JAVNU UPRAVU - NAPA u Ul. Vojvode Stepe, Beograd, Srbija
Stručni i projektantski nadzor na izgradnji hotelskog kompleksa RUBIN DHS u Ul. Nemanjinoj, Kruševac, Srbija
Stručni i projektantski nadzor na izgradnji stambenog objekta u Ul. Prote Mateje, Vračar, Beograd, Srbija
Stručni i projektantski nadzor tokom rekonstrukcije i izgradnje više različitih tipova objekata na teritoriji Grada Beograda
Stručni nadzor na rekonstrukciji ŠKOLA I SPORTSKIH OBJEKATA na teritoriji GO Zvezdara
Stručni nadzor na rekonstrukciji OBJEKTA UPRAVE, GO Zvezdara
Stručni i projektantski nadzor tokom izgradnje distributivnog centra SIMPO, Vrčin, Beograd
Stručni nadzor ispred EBRD-a tokom izgradnje 18 antenskih stubova i emisionih objekata JP ETV, Srbija