UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Upravljanje projektima sa sprovođenjem nadzora

Stručni nadzor i upravljanje projektom izgradnje distributivno-logističkog kompleksa EYEMAXX BETA, Novi Banovci
Stručni nadzor ispred UNDP-a i upravljanje projektom rekonstrukcije nacionalne akademije za javnu upravu NAPA, Beograd, Srbija
Stručni nadzor i upravljanje projektima rekonstrukcije i izgradnje više različitih tipova objekata na teritoriji Grada Beograda i Republike Srbije
Stručni nadzor ispred EBRD-a i upravljanje projektom rekonstrukcije 70 antenskih stubova i emisionih objekata JP ETV, Srbija
Stručni nadzor i upravljanje projektom izgradnje distributivno-logističkog kompleksa EYEMAXX ALPHA, Novi Banovci
Stručni nadzor i upravljanje projektom izgradnje industrijskog objekta VI OKTOBAR, Pančevo
Stručni nadzor ispred EBRD-a i upravljanje projektom izgradnje 2 antenska stuba sa emisionim objektima JP ETV, Sombor i Kikinda