UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Urbanističko-tehnički dokumenti

Projekat preparcelacije KP 1465 i 1466 KO Stari grad, GO Stari grad, Grad Beograd
Projekat parcelacije KP 570/7 i 566/2 KO Šimanovci, SO Pećinci
Projekat parcelacije i preparcelacije cele KP 2/64 i delova 2/20, 3/1, 3/3 i 90/1 KO Kopaonik, GO Raška
Projekat parcelacije KP 70/3 KO Palilula, GO Palilula, Grad Beograd
Urbanistički projekat rekonstrukcije i dogradnje stambenog objekta ZEREK, Ul. Gospodar Jovanova br. 61, GO Stari grad, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje stambenog objekta LB, Ul. Metohijska br. 17, GO Vračar, Grad Beograd
Urbanistički projekat rekonstrukcije saobraćajnice Kneza Miloša, GO Savski venac, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje sportsko-rekreativnog centra GRAMAX, naselje Braće Jerković, GO Voždovac, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje stambeno-poslovnog objekta GRAMAX, Ul. Porečka br. 15, GO Palilula, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje stambenog objekta KALMAN HRAM, Ul. Borislava Pekića br. 9, GO Vračar, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje poslovnog objekta ALQASSIMI, GO Stari Grad, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa WEST 65, KO Novi Beograd, GO Novi Beograd, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje stambenog kompleksa WELLPORT, GO Novi Beograd, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje kompleksa objekata distributivnog, logističkog i kargo centra UPS za prihvat, pretovar i otpremanje robe, Aerodrom Nikola Tesla bb, GO Surčin, Grad Beograd
Projekat parcelacije i preparcelacije KP 3426/1, 4149/1, 4150/3, 4150/5, 4150/6, 4150/7, 4277/4 i delova KP 3423/1, 3423/2, 3424, 3425, 3426/2, 3427/1, 3427/2, 3428/1, 3428/2, 3429/2, 4149/3, 4149/4, 4150/1, 4150/2, 4150/4, 4151/1, 4152/1, 4153, 4154, 4155, 4270/2, 4277/2, 4277/3 KO Surčin, GO Surčin, Grad Beograd
Projekat parcelacije i preparcelacije delova KP 11257 i 11258 KO Zvezdara, GO Zvezdara, Grad Beograd
Projekat parcelacije i preparcelacije KP 5529/6, 5530 i 5535 KO Mladenovac varoš, GO Mladenovac, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje stambeno-poslovnog objekta 6. OKTOBAR, Ul. Svetislava Kasapinovića br. 11, Grad Pančevo
Urbanistički projekat izgradnje stambenog objekta, Ul. Kumodraška bb, GO Voždovac, Grad Beograd
Urbanistički projekat dogradnje poslovno-stambenog objekta, Ul. Savska br. 9, GO Savski venac, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje objekta u bloku 13, BWF - BEOGRAD NA VODI, GO Savski Venac, Grad Beograd
Projekat parcelacije i preparcelacije KP 607/2, 607/3, 607/4, 607/5, 607/6 i delova KP 609, 610/1 i 607/1 KO Zemun Polje, GO Zemun, Grad Beograd
Projekat preparcelacije KP 923, 934 i 935, KO Tutin, SO Tutin
Projekat parcelacije KP 587/2 KO Kumodraž, GO Voždovac, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje stambenog kompleksa KALEMEGDAN PARK u bloku izmedju Ul. Tadeuša Košćuška, Cincar Jankove, Cara Uroša i Uzun Mirkove, GO Stari Grad, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje stambeno-poslovnog objekta GRAMAX, Ul. Cara Dušana br. 46, GO Stari Grad, Grad Beograd
Urbanistički projekat rekonstrukcije i izgradnje parka TRI KLJUČA, Drinske ulice i dela ulice Kneza Miloša sa detaljnom razradom svih faza osim faze V, GO Savski venac, Grad Beograd
Projekat preparcelacije KP 30100/2 i 7789/4 KO Voždovac, GO Voždovac, Grad Beograd
Projekat preparcelacije KP 4383/2, 4391/2, 4396 i 4407/2 KO Pančevo, Grad Pančevo
Projekat preparcelacije KP 508/3 i 503/1 KO Novi Beograd, GO Novi Beograd, Grad Beograd
Projekat parcelacije i preparcelacije KP 839/1, 848/1, 850/2 KO Kruševac, Grad Kruševac
Projekat parcelacije i preparcelacije KP 365 i KP 276 KO Vračar, GO Vračar, Grad Beograd
Projekat preparcelacije KP 130/11 KO Krnjača, GO Palilula, Grad Beograd