UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Urbanistički projekti

Urbanistički projekat rekonstrukcije i dogradnje stambenog objekta ZEREK, Ul. Gospodar Jovanova br. 61, GO Stari grad, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje stambenog objekta LB, Ul. Metohijska br. 17, GO Vračar, Grad Beograd
Urbanistički projekat rekonstrukcije saobraćajnice Kneza Miloša, GO Savski venac, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje sportsko-rekreativnog centra GRAMAX, naselje Braće Jerković, GO Voždovac, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje stambeno-poslovnog objekta GRAMAX, Ul. Porečka br. 15, GO Palilula, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje stambenog objekta KALMAN HRAM, Ul. Borislava Pekića br. 9, GO Vračar, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje poslovnog objekta ALQASSIMI, GO Stari Grad, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa WEST 65, KO Novi Beograd, GO Novi Beograd, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje stambenog kompleksa WELLPORT, GO Novi Beograd, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje kompleksa objekata distributivnog, logističkog i kargo centra UPS za prihvat, pretovar i otpremanje robe, Aerodrom Nikola Tesla bb, GO Surčin, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje stambeno-poslovnog objekta 6. OKTOBAR, Ul. Svetislava Kasapinovića br. 11, Grad Pančevo
Urbanistički projekat izgradnje stambenog objekta, Ul. Kumodraška bb, GO Voždovac, Grad Beograd
Urbanistički projekat dogradnje poslovno-stambenog objekta, Ul. Savska br. 9, GO Savski venac, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje objekta u bloku 13, BWF - BEOGRAD NA VODI, GO Savski Venac, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje stambenog kompleksa KALEMEGDAN PARK u bloku izmedju Ul. Tadeuša Košćuška, Cincar Jankove, Cara Uroša i Uzun Mirkove, GO Stari Grad, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje stambeno-poslovnog objekta GRAMAX, Ul. Cara Dušana br. 46, GO Stari Grad, Grad Beograd
Urbanistički projekat rekonstrukcije i izgradnje parka TRI KLJUČA, Drinske ulice i dela ulice Kneza Miloša sa detaljnom razradom svih faza osim faze V, GO Savski venac, Grad Beograd