UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Urbanistički projekti

Urbanistički projekat za izgradnju stambenog kompleksa "WEST 65" na GP1 koji se formira od KP 2222/3, KO Novi Beograd, GO Novi Beograd, Beograd
Urbanistički projekat za izgradnju stambenog kompleksa "WELLPORT" na GP1 koji se formira od KP 2222/4, KO Novi Beograd, GO Novi Beograd, Beograd
Urbanistički projekat izgradnje kompleksa objekata distributivnog, logističkog i kargo centra "UPS" za prihvat, pretovar i otpremanje robe, Aerodrom Nikola Tesla bb, GO Surčin, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje stambeno-poslovnog objekta, Ul. Njegoševa bb, SO Tutin
Urbanistički projekat izgradnje stambeno-poslovnog objekta "6. OKTOBAR", Ul. Svetislava Kasapinovića br. 11, Grad Pančevo
Urbanistički projekat izgradnje stambenog objekta, Ul. Kumodraška bb, GO Voždovac, Grad Beograd
Urbanistički projekat dogradnje poslovno-stambenog objekta, Ul. Savska br. 9, GO Savski venac, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje hotela "W - BEOGRAD NA VODI", GO Savski Venac, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje stambenog kompleksa "KALEMEGDAN PARK" u bloku izmedju Ul. Tadeuša Košćuška, Cincar Jankove, Cara Uroša i Uzun Mirkove, GO Stari Grad, Grad Beograd
Urbanistički projekat izgradnje poslovno-stambenog objekta "GRAMAX" u Ul. Cara Dušana br. 46, GO Stari Grad, Grad Beograd
Urbanistički projekat rekonstrukcije i izgradnje parka „TRI KLJUČA“, Drinske ulice i dela ulice Kneza Miloša sa detaljnom razradom svih faza osim faze V, GO Savski venac, Beograd