UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Distributivni, logistički i kargo centar, GO Surčin, Grad Beograd

BUREAU CUBE PARTNERS u okviru obuhvata Detaljnog urbanističkog plana (DUP) aerodroma Nikola Tesla, u zoni „B“, kojom su obuhvaćeni sadržaji vezani za tehničke funkcije aerodromskog kompleksa i robni saobraćaj, za potrebe poznatog Investitora priprema i realizuje celokupnu investiciono-tehničku dokumentaciju za izgradnju kompleksa objekata distributivnog, logističkog i kargo centra namenjenog za prihvat, pretovar i otpremanje robe, ukupne BRGP od 27.500,00 kvm.