UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Stambeno-poslovni kompleks sa hotelom, GO Vračar, Grad Beograd

Planirano za: 2016

BUREAU CUBE PARTNERS u okviru obuhvata Detaljnog urbanističkog plana (DUP) područja Slavija, kroz postupak harmonizacije sa Generalnim planom Beograda 2012 (GP) i nacrtom Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grada Beograda (PGR), u okviru bloka „2“, za potrebe poznatog Investitora, priprema i realizuje celokupnu investiciono-tehničku dokumentaciju za izgradnju kompleksa objekata sa poslovnim, komercijalnim, apartmanskim i hotelskim sadržajima, ukupne BRGP od 18.000,00 kvm.