UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Hotelsko-poslovni kompleks, GO Savski Venac, Grad Beograd

Planirano za: 2016

BUREAU CUBE PARTNERS u okviru obuhvata Detaljnog urbanističkog plana (DUP) između ulica kneza Miloša, Nemanjine, Slobodana Penezića Krcuna i Auto-puta, kroz postupak harmonizacije sa Generalnim planom Beograda 2012 (GP) i nacrtom Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grada Beograda (PGR), u okviru bloka „7“ kojim su obuhvaćeni sadržaji poslovnih i komercijalnih delatnosti, za potrebe poznatog Investitora priprema i realizuje celokupnu investiciono-tehničku dokumentaciju za izgradnju posebnog poslovnog kompleksa objekata sa poslovnim, komercijalnim, apartmanskim i hotelskim sadržajima, ukupne BRGP od 22.500,00 kvm.