UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Komercijalno-trgovinski centar, GO Zvezdara, Grad Beograd

Planirano za: 2016

BUREAU CUBE PARTNERS kroz postupak izrade urbanističko-tehničkih dokumenata za potrebe direktne primene elemenata utvrđenih Generalnim planom Beograda 2012 (GP) i nacrtom Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grada Beograda (PGR), u okviru obodnih blokova tehnološkog parka Zvezdara, za potrebe poznatog Investitora priprema i realizuje celokupnu investiciono-tehničku dokumentaciju za izgradnju stambeno-poslovnog i komercijalno-trgovinskog kompleksa sa kompatibilnim sadržajima, ukupne BRGP od 84.700,00 kvm.