UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Poslastičarnica "Lady", Pančevo, Srbija

Adresa Štapska zgrada, Pančevo, Srbija
Godina projektovanja 2002
Investitor PD "Lady Petrol" DOO