UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Rekonstrukcija i adaptacija Gerontološkog centra, Kruševac, Srbija

Godina projektovanja 2019
Investitor Republika Srbija
za potrebe Gerontološkog centra Kruševac