UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Rekonstrukcija i dogradnja Geronotloškog centra, Kucura, Srbija

Adresa Maršala Tita 66, Kucura, Vrbas, Srbija
Godina projektovanja 2019
BRGP 1000,00 kvm
Investitor Republika Srbija
za potrebe Gerontološkog centra Kucura