UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Stambeni kompleks KALMAN HRAM u Ul. Borislava Pekića, Vračar, Beograd, Srbija

Adresa Borislava Pekića br. 9, Vračar, Beograd, Srbija
BRGP 6543,27 kvm
Investitor PD "Kalman Hram" DOO