UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Stambeno-poslovni kompleks Đ, GO Novi Beograd, Grad Beograd

BUREAU CUBE PARTNERS u okviru postupka usaglašavanja postojećeg Plana detaljne regulacije (PDR) za potrebe poznatog Investitora, priprema i realizuje celokupnu investiciono-tehničku dokumentaciju za izgradnju kompleksa objekata sa poslovnim, komercijalnim i stambenim sadržajima, ukupne BRGP od 12.000,00 kvm.