UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Stambeno-poslovni kompleks HG, GO Novi Beograd, Grad Beograd

BUREAU CUBE PARTNERS u okviru obuhvata Plana detaljne regulacije (PDR) dela bloka 65, za potrebe poznatog Investitora, priprema i realizuje celokupnu investiciono-tehničku dokumentaciju za izgradnju kompleksa visokih objekata sa poslovnim, komercijalnim, apartmanskim i hotelskim sadržajima, ukupne BRGP od oko 40.000,00 kvm.