UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Stambeno-poslovni kompleks KALEMEGDAN PARK u partnerstvu sa projektnim biroom CHAPMAN TAYLOR, Stari Grad, Beograd, Srbija

Adresa Ul. Tadeuša Košćuška bb, Stari Grad, Beograd, Srbija
BRGP 12000,00 kvm
Investitor PD "Kalemegdan park" DOO