UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Stambeno-poslovni kompleks WELLPORT u bloku 65, u partnerstvu sa projektnim biroom RAMI WIMMER ARCHITECTS, Novi Beograd, Beograd, Srbija

Adresa Ul. Tadije Sondermajera bb, Novi Beograd, Beograd, Srbija
BRGP 15000,00 kvm
Investitor PD "New Venture Red" DOO