UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Stambeno-poslovni kompleks WELLPORT u bloku 65, u partnerstvu sa projektnim biroom RAMI WIMMER ARCHITECTS, Novi Beograd, Beograd, Srbija

Adresa Ul. Tadije Sondermajera bb, Novi Beograd, Beograd, Srbija
Godina projektovanja 2018
BRGP 15000,00 kvm
Investitor PD "New Venture Red" DOO