UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Stambeno-poslovni kompleks "WEST 65" sa detaljnom razradom faze II, u partnerstvu sa projektnim biroom "PFB Design", Novi Beograd, Srbija

Adresa Blok između ulica Omladinskih brigada, Tadije Sondermajera I Bulevara Heroja sa Košara
Godina projektovanja 2018
BRGP 70.647,44 kvm
Investitor PD "AGRO DEVELOPMENT",
PD "FARLEY INVESTORS"