UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Studijska analiza ispunjenosti kriterijuma za izgradnju visokih objekata u okviru kompleksa AIRPORT CITY u Beogradu