UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Studijska analiza ispunjenosti kriterijuma za izgradnju visokog objekta u okviru kompleksa HOLDING GAJ u Beogradu