UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Upravljanje investicionim ciklusima

Usluge upravljanja čitavim investicionim ciklusom

Osim pružanja usluga u postupcima pripreme i realizacije izgradnje objekta, usluge BUREAU CUBE PARTNERS obuhvataju i upravljanje čitavim investicionim ciklusom uz efikasno praćenje finansijskih tokova u svim fazama projekta, i uz otvorenu mogućnost upravljanja nekretninom za vaš račun tokom celog njenog životnog ciklusa.

Ovakva usluga, sa svim potrebnim kompetencijama na jednom mestu, omogućava:

  •  kvalitetniji stručno-analitički pristup,
  • bolje i celovitije sagledavanje svih aspekata i scenarija investicionog ciklusa,
  • efikasne kontrolne mere, i
  • konstantno praćenje ostvarenog.

Ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, konzervaciju, restauraciju ili dogradnju…. Uz bureau prestaju da budu glomazan, komplikovan i neizvestan projekat, već jasan i pregledan razvojni put vaše investicije.