UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Urbanistički projekat za izgradnju stambenog kompleksa "WEST 65" na GP1 koji se formira od KP 2222/3, KO Novi Beograd, GO Novi Beograd, Beograd