UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Vila "RS", Haifa, Izrael

Adresa Haifa, Izrael
Godina projektovanja 2016
Investitor "R.S."