UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Usluge

Osnovne usluge

BUREAU CUBE PARTNERS pruža kompletne usluge tokom čitavog procesa izgradnje objekata, počev od postupka izbora i pribavljanja lokacija,  preko izrade analiza isplativosti investicija, varijantnih biznis planova i simulacije očekivanih efekata investiranja, pripreme i izrade kompletne investiciono-tehničke dokumentacije sa arhitektonskim i svim ostalim tipovima inženjerskog projektovanja i njihovim upravljanjem, sve uz kontrolu i praćenje formalno pravnih, tehničko-tehnoloških i ekonomsko-finansijskih aspekata realizacije projekata, do sprovođenja stručnog i projektantskog nadzora tokom građenja objekata i obezbeđivanja uslova za početak njihove eksploatacije.

Za vas obezbedjujemo

 • preporuke, asistencije i stručne savete u postupku izbora lokacija namenjenih izgradnji objekata,
 • formalno-pravne, tehničko-tehnološke i ekonomsko-finansijske savete u formi konsaltinga koji je u vezi sa budućim ulaganjima u izgradnju,
 • izradu studija izvodljivosti i analiza isplativosti investiranja,
 • sve vidove formalno-pravnih usluga u postupku utvrðivanja i sticanja prava na lokacijama namenjenim izgradnji objekata (zastupanja, ugovori, uknjižbe…)
 • pribavljanje neophodne pripremne dokumentacije od strane nadležnih organa uprave potrebne za izradu investiciono-tehničke dokumentacije,
 • angažovanje u nadležnim institucijama organa uprave radi pribavljanja potrebnih dokumenata,
 • pripremu i izradu kompletne projektne dokumentacije,
 • tehničku kontrolu projektne dokumentacije,
 • reviziju projektne dokumentacije,
 • projektantski i stručni nadzor nad izgradnjom svih vrsta objekata,
 • upravljanje projektima (od pripreme do realizacije objekata),
 • tehnički prijem objekata,
 • pripremu tenderske dokumentacije, utvrðivanje kvalifikacija, rangiranje,
 • izradu stručnih analiza, procena, studija izvodljivosti, analiza opravdanosti i biznis planova
 • stručna veštačenja u oblasti graðevinarstva,
 • tumačenje zakonodavnih, tehničkih propisa i pravilnika