BUREAU CUBE PARTNERS

BUREAU CUBE PARTNERS sprovodi kompletne usluge tokom čitavog procesa izgradnje objekata počevši od postupka izbora i pribavljanja lokacija, preko izrade analiza isplativosti investicija, varijantnih biznis planova i simulacije očekivanih efekata investiranja, pripreme i izrade kompletne investiciono-tehničke dokumentacije, upravljanja projektima i sprovođenja projektantskog i stručnog nadzora tokom građenja objekata.

Urbanistička, prostorna
i planska dokumentacija

01
Priprema strateške urbanističke razvojne dokumentacije sa opštim elementima prostornog razvoja naselja i gradova.

Arhitektonsko projektovanje
i tehnička dokumentacija

02
Bureau Cube Partners obezbeđuje Idejna rešenja, Projekte za građevinsku dozvolu, Projekte za izvođenje, kao i Projekte izvedenog objekta.

Lokacijski uslovi, građevinske
i upotrebne dozvole

03
Informacija o lokaciji kao dokumentacioni planski osnov sa opštim podacima o mogućnostima i ograničenjima.
BUREAU CUBE PARTNERS

AKTUELNI PROJEKTI

Inovativnost, moderan dizajn i sklad je ono što se trudimo da postignemo pri svakom projektu. Svaki za sebe, priča jedinstvenu priču, odgovara na želje klijenta i ujedno odiše funkcionalnošću i originalnošću.
Awesome Image
BUREAU CUBE PARTNERS

Priprema investicionog ciklusa

Već pri izboru lokacije namenjene budućoj izgradnji, investitor se suočava sa nizom predviđenih i nepredviđenih okolnosti koje mogu da produže proces i za nekoliko meseci i više.

Bilo da ste privatni investitor, državna institucija ili bilo koje drugo pravno ili fizičko lice, čitav splet raznovrsnih ali usko povezanih aktivnosti čije je sprovođenje neophodno tokom celokupnog postupka izgradnje često vam oduzima dragocene resurse, dok vam neke od zakonskih i regulativnih procedura mogu biti delimično ili potpuno nepoznate, kako u proceduralnom tako i u smislu njihovog sprovođenja.Saznaj više
BUREAU CUBE PARTNERS

U brojkama

Godina postojanja
0+
Godina postojanja
0+
Arhitekata
Arhitekata
Projektovanih objekata
0+
Projektovanih objekata
0M+
Projektovanih kvadrata
Projektovanih kvadrata