Upravljanje investicionim ciklusima

Awesome Image
Bureau Cube Partners

Usluge upravljanja čitavim investicionim ciklusom

Osim pružanja usluga u postupcima pripreme i realizacije izgradnje objekta, usluge BUREAU CUBE PARTNERS obuhvataju i upravljanje čitavim investicionim ciklusom uz efikasno praćenje finansijskih tokova u svim fazama projekta, i uz otvorenu mogućnost upravljanja nekretninom za vaš račun tokom celog njenog životnog ciklusa.Ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, konzervaciju, restauraciju ili dogradnju…. Uz bureau prestaju da budu glomazan, komplikovan i neizvestan projekat, već jasan i pregledan razvojni put vaše investicije.Ovakva usluga, sa svim potrebnim kompetencijama na jednom mestu, omogućava:
  • Kvalitetniji stručno-analitički pristup,
  • Bolje i celovitije sagledavanje svih aspekata scenarija investicionog ciklusa,
  • Efikasne kontrolne mere
  • Konstantno praćenje ostvarenog